PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS2018-11-27T14:19:06+00:00

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Oferim externalitzar les tasques pròpies d’aquest departament des de la contractació del servei de prevenció aliè fins a la gestió documental que exigeix ​​l’actual Llei de Prevenció en matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials, (CAE).

  • Contractació servei prevenció aliè.
  • Assessorament i seguiment sobre la gestió de l’activitat preventiva.
  • Coordinar la Gestió d’Activitats Empresarials. Dirigit tant a subcontractes, treballadors autònoms i proveïdors com a contractistes:
  • Subcontractes, treballadors autònoms i proveïdors.

Funcions:

  • Presentar la documentació que requereix el client ja sigui directament al Dep. D’PRL o a través de les diferents plataformes que actualment existeixen per a la gestió documental.
  • Mantenir actualitzades documentacions.
  • Control i avís de caducitats

Funcions:

  • Gestió Control Accés. Se sol·licita documentació necessària als diferents industrials que hagin de treballar al centre de treball i es manté actualitzat en cada moment.
  • Controlar l’arbre de subcontractació i assegurar que es compleix amb la legislació en matèria de PRL i normes establertes per part dels proveïdors / contractistes.
SOLICITAR INFORMACIÓ