CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS2018-11-27T14:08:23+00:00

CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS

Realitzem la tramitació per a la creació de la seva empresa.

 • Elecció de la forma jurídica de la societat (Societat Anònima, Societat Limitada, Societat Anònima Laboral, Societat Limitada Laboral, Societat Civil Privada, Cooperativa)
 • Petició de nom en el Registre Central.
 • Obertura de compte bancari de la societat (client).
 • Dipòsit del capital social a compte (client).
 • Redacció dels Estatuts.
 • Escriptura pública de constitució / Notaria.
 • Pagament de l’impost d’operacions societàries.
 • Sol·licitud del C.I.F. de la nova societat.
 • Inscripció en el Registre Mercantil.
 • Publicacions en el BORME.
 • Alta en Hisenda amb obtenció del C.I.F.
 • És un altre servei de l’empresa.
SOLICITAR INFORMACIÓ