ASSESSORIA LABORAL2018-11-27T14:37:13+00:00

ASSESSORIA LABORAL

  • Assessorament sobre normativa laboral vigent i en especial del conveni aplicable en cada cas.
  • Confecció de les nòmines dels treballadors.
  • Assegurances socials, models TC1 i TC2.
  • Es tramiten les altes, baixes i liquidacions dels treballadors.
  • Contractes laborals de tot tipus: formació, eventuals, parcials, bonificacions, major de 45 anys, minusvàlids …
  • Altes i variacions d’empreses i autònoms.
  • Es realitzen càlculs i costos salarials.
  • Tramitem les sol·licituds d’empresa de contractes de prevenció de riscos laborals.
  • Enviament opcional via Internet de documentació laboral: nòmines, contractes, …

SOLICITAR INFORMACIÓ