ASSESSORIA FISCAL2018-11-27T14:19:06+00:00

ASSESSORIA FISCAL

  • Confecció d’impostos de I.R.P.F. i I.V.A. (Models: 115, 130, 131,303, 310, 370,111, 320, 330, 349).
  • Confecció de resums anuals i declaracions informatives (Models: 390, 190, 180,347).
  • Altes, baixes i variacions de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (I.A.E.).
  • Altes, baixes i modificacions del cens davant l’Agència Tributària.
  • Seguiment i modificació de les obligacions fiscals segons necessitats de l’activitat.
  • Assessorament i tramitació de models d’operacions intracomunitàries.
  • Assistència i representació a inspeccions d’Hisenda.
  • Elaboració de l’impost de societats.
  • Confecció de Rendes i Patrimoni.
SOLICITAR INFORMACIÓ