ASSESSORIA COMPTABLE2018-11-27T14:11:31+00:00

ASSESSORIA COMPTABLE

  • Oferim la gestió de la comptabilitat amb sistema informàtic per a autònoms o per societats, portada a terme per personal qualificat.
  • Orientació i direcció comptable de societats i particulars en estimació directa.
  • Comptabilitat en temps real.
  • Confecció diari general, de I.V.A., comptes de major ..
  • Balanços de situació, pèrdues i guanys, sumes i saldos.
  • Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat.
  • Dipòsit de comptes anuals al registre mercantil.
  • Actualització de comptabilitats endarrerides.
  • Emissió d’informes comptables.
  • Estudi, revisió i actualització de resultats comptable
SOLICITAR INFORMACIÓ